• Paziņojums

 par Ietekmes uz vidi novērtējuma naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā, iesniegšanu

 Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr.65 (18.05.2015.) notiek Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā.

  Paredzētās darbības ierosinātājs un IVN izstrādātājs ir SIA KU “Baltic Oil Terminal”, reģistrācijas Nr.40003511867, Katrīnas dambis 14-203, Rīga, LV-1045,  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 67508441.

  Termināls tiks uzbūvēts bijušās PSRS armijas kara flotes teritorijā. Patlaban šī teritorija netiek izmantota. Tajā atrodas PSRS laiku saimniecisko būvju grausti. Daļu teritorijas aizņem vietējas nozīmes vēstures piemineklis Komētforts un valsts nozīmes vēstures piemineklis „Daugavas grīvas krastu fortifikācijas būvju komplekss”. Termināla būvniecības rezultātā tas tiks saglabāts un tiks nodrošināta sabiedrības piekļuve šim kultūras objektam.

  IVN ziņojuma aktuālā redakcija š.g. 22. februārī ir iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā.

  Ar ietekmes uz vidi novērtējumu var iepazīties šeit:

Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā 2019. gada februāra redakcija 1.sējums

Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā 2019. gada februāra redakcija 2.sējums

 

Pielikumi:

Nr.1 Ietekmes uz vidi novērtējuma programma

Nr.2 Rīgas domes dokumenti

Nr.3 Zemes dokumenti

Nr.4 Rīgas Brīvostas dokumenti

Nr.5 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas dokumenti

Nr.6 Valsts A/S "Latvijas Dzelzceļš" vēstules

Nr.7 Iedzīvotāju iesniegumi

Nr.8 Laboratoriju testēšanas rezultāti

Nr.9 Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izziņas

Nr.10 Skaņas modelēšanas rezultāti 1 daļa 

Nr.10 Skaņas modelēšanas rezultāti 2 daļa

Nr.11 Sabiedriskās aptaujas analīze

Nr.12 Biotopu ekspertīzes dokumenti 1 daļa

Nr.12 Biotopu ekspertīzes dokumenti 2 daļa

Nr.12 Biotopu ekspertīzes dokumenti 3 daļa

Nr.12 Biotopu ekspertīzes dokumenti 4 daļa

Nr.13 Sabiedriskās apspriešanas dokumenti

Nr.14 Bolderājas kuģu remonta rūpnīcas vēstules

Nr.15 Zivsaimniecības ekspertīze

Nr.16 BOT saņemtie tehniskie noteikumi

Nr.17 Iebildes un komentāri par Ziņojumu

Nr.18 Aizsardzības ministrijas un VUGD vēstules

Nr.19 Satiksmes organizācijas iespēju izpēte

Nr.20 LaCon dokumenti

Nr.21 VPVB vēstule 

Nr.21 DAP vēstule

Nr.21 LHI vēstule

Nr.21 NKMP vēstule

Nr.21 RBP vēstule

Nr.21 RD PAD vēstule

Nr.21 Vides pārvaldes vēstule

Nr.21 Valsts vides dienesta vēstule

Nr.22 Skaidrojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā sniegto informāciju rūpniecisko avāriju riska jomā

Nr.23 Koriģētais ģenplāns-ieteiktā alternatīva

      

Atzinums par plānotajiem padziļināšanas darbiem “Ietekmes uz vidi novērtējuma naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā procedūras ietvaros”