Terminālis paredzēts gaišo un tumšo naftas produktu; jēlnaftas un naftas ķīmijas pieņemšanai un nosūtīšanai ar dzelzceļa, jūras un autotransportu, kā arī iekraušanai bunkuros. Pārkraujamo naftas produktu apjoms būs 10 milj. tonnu gadā. Iespējami divi pārkraujamo naftas produktu apjomu sadalīšanas varianti:

 

1. variants:

• gaišie naftas produkti – dīzeļdegviela un benzīns – 5,625 milj. t/gadā;

• tumšie naftas produkti – mazuts un nafta – 3,75 milj. t/gadā;

• naftas ķīmija – līdz 550 000 t/gadā;

• flotes mazuts – līdz 50 000 t/gadā;

• marķētā dīzeļdegviela – līdz 25 000 t/gadā.

 

2. variants:

• gaišie naftas produkti – dīzeļdegviela un benzīns – 9,375 milj. t/gadā;

• naftas ķīmija – līdz 550 000 t/gadā;

• flotes mazuts – līdz 50 000 t/gadā;

• marķētā dīzeļdegviela – līdz 25 000 t/gadā.

 

Iepriekš minētie varianti paredzēti termināļa pakalpojumu regulēšanas iespējai atkarībā no situācijas tirgū.

Terminālī paredzēts pieņemt un iekraut (izkraut) tankkuģus ar  pilno kravnesību līdz 100 tūkst. tonnu.