• Līdz 2018.gada 15.jūnijam SIA "Vidrūpe" koriģēja Ietekmes uz vidi novērtējumu naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā. Iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā – 2018.gada 18.jūnijs.

 

Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā 1.sējums

Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā 2.sējums

 

Pielikumi:

Nr.1 Ietekmes uz vidi novērtējuma programma

Nr.2 Rīgas domes dokumenti

Nr.3 Zemes dokumenti

Nr.4 Rīgas Brīvostas dokumenti

Nr.5 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas dokumenti

Nr.6 Valsts A/S "Latvijas Dzelzceļš" vēstules

Nr.7 Iedzīvotāju iesniegumi

Nr.8 Laboratoriju testēšanas rezultāti

Nr.9 Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izziņas

Nr.10 Skaņas modelēšanas rezultāti

Nr.11 Sabiedriskās aptaujas analīze

Nr.12 Biotopu ekspertīzes dokumenti

Nr.13 Sabiedriskās apspriešanas dokumenti

Nr.14 Bolderājas kuģu remonta rūpnīcas vēstules

Nr.15 Zivsaimniecības ekspertīze

Nr.16 BOT saņemtie tehniskie noteikumi

Nr.17 Iebildes un komentāri par Ziņojumu

Nr.18 Aizsardzības ministrijas un VUGD vēstules

Nr.19 Satiksmes organizācijas iespēju izpēte

Nr.20 LaCon dokumenti

 

 

      

Atzinums par plānotajiem padziļināšanas darbiem “Ietekmes uz vidi novērtējuma naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas Brīvostas teritorijā procedūras ietvaros”

 

Pielikumi:

Nr.1

Nr.2 V1

Nr.2 V2

Nr.3

Nr.4

Nr.5